vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Uvod


Ozonu škodljive snovi - seznam (OŠS) so plini, ki škodujejo stratosferskemu sloju ozona=ozonski plašč…več o ozonu… OŠS se v glavnem ne uporabljajo več, ker so prepovedane. Najdemo jih lahko še v kakšni starejši opremi, poleg tega pa je še dovoljena kritična uporaba (Uredba Komisije (EU) št. 744/2010) v vojski, letalstvu, policiji (kot gasilna sredstva). Ozon in ozonu škodljivi plini so tudi toplogredni plini, zato je tanjšanje ozonske plasti povezano s procesom globalnega spreminjanja klime. V plasti zraka pri tleh pa je ozon onesnaževalec, ki nastaja ob fotokemičnih reakcijah izpušnih plinov vozil in industrije in vpliva tudi na naše zdravje.

Fluorirani toplogredni plini- seznam (F-plini) so skupina plinov, ki vsebujejo fluor. F-plini so močni toplogredni plini in zadržujejo toploto v atmosferi (tudi nekaj 1000-krat večji toplogredni učinek kot CO2) in prispevajo h globalnemu segrevanju. Ker so zamenjava za OŠS, je njihova poraba še vedno v porastu. Najbolj pogosti F-plini so HFC= fluorirani ogljikovodiki ( R134a, R 410a,…). Toplogredni učinek=potencial globalnega segrevanja (podatki so v seznamu F-plinov) pomeni potencial toplogrednega plina za segrevanje podnebja v primerjavi s potencialom ogljikovega dioksida (CO2) za segrevanje podnebja, izračuna pa se kot potencial enega kilograma toplogrednega plina za segrevanje v 100 letih v primerjavi z enim kilogramom CO2.

Ker so OŠS že v glavnem prepovedane, se opisi nanašajo na F-pline (veljajo pa tudi za OŠS). F-plini se uporabljajo na določenih področjih, kjer je potreba po izmenjavi toplote (hlajenje, klimatizacija, toplotne črpalke), gašenju, izolaciji- oprema, v kateri so lahko OŠS ali F-plini.

Zakonodaja, ki ureja področje OŠS in F-plinov: je evropska in slovenska ... več v Ozonu škodljive snovi in F-plini…  ter Predpisi

Zavezanec po zakonodaji je, kdor:

- se ukvarja z izdelavo, prodajo, uvozom, izvozom teh plinov in /ali opreme, ki te pline vsebuje,

-  namešča in servisira opremo, ki te pline vsebuje ali uporablja te pline pri namestitvi in servisiranju opreme,

-  zajema, reciklira, zbira, predeluje, uničuje te pline,

-  odstranjuje, zbira in razgrajuje naprave, izdelke ali njihove dele, ki vsebujejo te pline.

To pomeni, da mora upoštevati zahteve iz zakonodaje na tem področju.

 

Obveznosti iz zakonodaje imajo tudi vsi končni uporabniki opreme, ki vsebuje hladilne pline - upravljavci hladilnih in klimatskih naprav, toplotnih črpalk, gasilnih sistemov,…

Cilj vseh  zahtev je omejiti izpuste F-plinov in postopoma uvajati alternativne pline, kjer je to mogoče. Do leta 2030 naj bi v Evropi zmanjšali izpuste za 2/3 v primerjavi z letom 2014.

Glavna področja - sektorji (imajo obveznosti po EU in SLO predpisih-več v Področja uporabe):

nepremična oprema  za hlajenje, klimatizacijo in toplotne črpalke (HKTČ)

• protipožarni sistemi in gasilni aparati

• premične klimatske naprave (avtomobili, kabinske klime tovornjakov,avtobusi, vlaki,…)

• hladilne enote tovornjakov in priklopnikov

• visokonapetostni stikalni mehanizmi

• topila

• izolacijske pene