vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Trgovanje z emisijami TGP


 

PODALJŠANJE ROKOV GLEDE OBVEZNOSTI POROČANJA 

Rok za oddajo poročil za leto 2019 je podaljšan. Izteče se šestdeseti dan po preklicu epidemije COVID-19.
Vlada Republike Slovenije je 28. 3. 2020 sprejela Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19. Ta podaljšuje določene roke, ki veljajo na podlagi Zakona o varstvu okolja tako, da se iztečejo šestdeseti dan po preklicu epidemije. Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Roki za oddajo poročil so podaljšani na podlagi ZVO-1 in spodnjih predpisov:

- Uredbe o toplogrednih plinih, dejavnostih in napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje za
izpuščanje toplogrednih plinov oziroma izvajati monitoring emisij toplogrednih plinov (Uradni list RS, št.
55/11 in 1/13),
- Uredbe o podrobnejšem načinu in pogojih vzpostavitve in vodenja registra emisijskih kuponov (Uradni
list RS, št. 56/05),
- Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št.
48/18).

 

 

 

Vsebine so prenešene na GOV.SI