vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Uporaba goriv v prometu


Motorna vozila, ki se uporabljajo v cestnem in drugem prometu (prav tako kmetijski in gozdarski stroji, plovila, letala, itd.) in uporabljajo za pogon tekoča goriva (fosilna in biogoriva ali mešanice) štejemo med najresnejše onesnaževalce okolja.

Z razvojem sodobne družbe, kamor sodi tudi ali predvsem mobilnost, se je zelo povečevalo tudi onesnaževanje okolja, predvsem ozračja (npr. toplogredni plini, trdni delci, nekateri škodljivi plini in toksični elementi). Znanost je na te pojave dokaj pravočasno opozorila, politika pa se je odzivala s precejšnjim časovnim zamikom in spremenljivim učinkom.

Slovenska zakonodaja sledi evropskim direktivam, ki urejajo področje onesnaževanja okolja oz. ozračja s toplogrednimi plini tudi v povezavi s tekočimi gorivi za pogon motornih vozil v cestnem prometu. Prav tako je vedno bolj v ospredju potreba po nadomeščanju konvencionalnih goriv z alternativnimi in obnovljivimi viri energije.

Več o tem, povezave ter konkretne dokumente (direktive in nacionalne podzakonske akte) najdete v podrejenih rubrikah.