vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Pooblaščenci


Agencija RS za okolje izdaja pooblastila in vodi evidence pooblaščencev za naslednja področja:

  • vzdrževanje in namestitev opreme, ki vsebuje ozonu škodljive snovi in fluorirane toplogredne pline
  • servisiranje opreme, ki vsebuje ozonu škodljive snovi in fluorirane toplogredne pline
  • izvajanje programa usposabljanja za ravnanje z opremo, ki vsebuje ozonu škodljive snovi in fluorirane toplogredne pline   
  • izvajanje prvih ali občasnih meritev emisije snovi in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak
  • izvajanje kalibracije in rednega letnega testiranja delovanja merilne opreme za trajne meritve
  • ocenjevanje celotne obremenitve zunanjega zraka na območju vrednotenja
  • izvajanje monitoringa kakovosti oz. lastnosti tekočih goriv in biogoriv
  • izvajanje monitoringa trajnostnih meril za biogoriva

Več o tem, kako pridobiti pooblastilo in kateri so aktualni pooblaščenci za posamezna področja, najdete v podrejenih rubrikah.