vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Klimatizacija, hlajenje, gašenje


Uredba (ES) 517/2014 o določenih fluoriranih toplogrednih plinih v 3. členu, 4. odstavku in 10. členu, 11. odstavku predpisuje, da morajo imeti serviserji, ki nameščajo, vzdržujejo, popravljajo ali razgrajujejo opremo, zajemajo oziroma preverjanjo uhajanje fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snovi iz opreme ustrezno spričevalo oz. potrdilo.

Serviserji

Serviser je fizična oseba, ki ima veljavno spričevalo po SLO uredbi 60/16 za izvajanje ene ali več naslednjih dejavnosti: namestitev, vzdrževanje, popravilo ali razgradnja opreme, zajem oziroma preverjanje uhajanja fluoriranih toplogrednih plinov iz opreme iz prvega in drugega odstavka 10. člena Uredbe 517/2014/EU in ozonu škodljivih snovi iz opreme iz četrtega odstavka 23. člena Uredbe 1005/2009/ES;

AI: preverjanje uhajanja in zajem plinov ter namestitev, vzdrževanje ali servisiranje nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalk in AIV preverjanje uhajanja -  seznam serviserjev

C: namestitev in vzdrževanje protipožarne opreme ter preverjanje uhajanja in zajem - seznam serviserjev

D: zajem fluoriranih toplogrednih plinov pri električnih stikalnih mehanizmih -  seznam serviserjev

E: zajem fluoriranih toplogrednih plinov iz klimatskih naprav v motornih vozilih -  seznam serviserjev


Pooblaščena podjetja

Uredba (ES) 517/2014 o določenih fluoriranih toplogrednih plinih v 3. členu, 4. odstavku in 10. členu, 11. odstavku predpisuje, da mora pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik pridobiti potrdilo o vpisu v evidenco pooblaščenih podjetij za namestitev, vzdrževanje, popravilo ali razgradnjo nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo in toplotnih črpalk ali za namestitev, vzdrževanje, popravilo ali razgradnjo nepremične protipožarne opreme na podlagi vloge, ki jo vloži na Agencijo RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana. Vlogi priloži dokumente, vezane na pogoje iz 9. člena Uredbe o uporabi  fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snovi . Za vloge je na voljo obrazec (vloga/ obrazec) objavljen tudi v rubriki obrazci z navodili (pod "Vpis v evidenco pooblaščenih podjetij"):

a) Nepremična oprema za hlajenje, klimatizacijo in toplotne črpalke

- abecedni seznam

- seznam po evidenčnih številkah

 b) Protipožarna oprema

- seznam po evidenčnih številkah


Pooblaščeni izvajalci usposabljanja

Ministrstvo za okolje in prostor je za izvajanje usposabljanja serviserjev skladno z 16. členom

  Uredbe o uporabi  fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snovi izbralo izvajalce za posamezen program iz 20. člena te uredbe. Seznam