vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Ozonu škodljive snovi in fluorirani toplogredni plini


Na spletnih straneh so strnjene informacije dveh izmed specifičnih vsebinskih področij delovanja Sektorja za kakovost zraka, in sicer ravnanja:

Ukvarjamo se predvsem z naslednjimi nalogami:

  • vodenje upravnih postopkov: vpis v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo in toplotnih črpalk ali za vzdrževanje in namestitev vgrajenih gasilnih sistemov s plini in gasilnih aparatov,
  • obveščanje in izobraževanje uporabnikov,
  • zbiranje letnih poročil in obdelava podatkov za poročanje Slovenije v institucije EU,
  • aktivno sodelovanje pri sprejemanju in implementaciji novih predpisov,
  • spodbujanje uporabnikov z namenom uporabe alternativnih snovi in drugih tehnologij.

Področje ozonu škodljivih snovi in določenih fluoriranih toplogrednih plinov ureja:

 

 

Več v podrejenih rubrikah:

- Aktualno

- Predpisi

- Obrazci z navodili > Ozonu škodljive snovi in F plini

- Pooblaščenci > Klimatizacija, hlajenje, gašenje

- Okoljske dajatve > F plini

- Ozonu škodljive snovi in F plini > Uvod

- Ozonu škodljive snovi in F plini > Področja uporabe

- Ozonu škodljive snovi in F plini > Obveznosti iz zakonodaje

- Ozonu škodljive snovi in F plini >Usposabljanje serviserjev

- Poročanje > Ozonu škodljive snovi in F plini

- Vprašanja in odgovori > Ozonu škodljive in F plini

- Virtualna knjižnica > Ozonu škodljive snovi in F plini