vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Okoljske dajatve


Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida in Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi uporabe hlapnih organskih spojin določata obveznost plačevanja okoljske dajatve zaradi:

  • onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida v zrak pri zgorevanju goriv in
  • onesnaževanja okolja s hlapnimi organskimi spojinami, ki nastajajo pri uporabi organskih topil v nekaterih barvah in lakih in proizvodih za ličenje vozil

Več o posamezni okoljski dajatvi si lahko preberete v podrejenih rubrikah.