vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Ocenjevanje obremenitve zraka


Izvajalec obratovalnega monitoringa po Pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje mora pridobiti v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, pooblastilo ministrstva za ocenjevanje celotne obremenitve zunanjega zraka na območju vrednotenja.

Za pridobitev pooblastila za ocenjevanje celotne obremenitve zunanjega zraka na območju vrednotenja je treba izpolnjevati naslednje pogoje: 

  • opremo za merjenje koncentracije snovi v zunanjem zraku in
  • zadostno število oseb, ki so usposobljene za izvajanje meritev onesnaževal v zunanjem zraku in so pri njem zaposlene ali imajo z njim pogodbo o sodelovanju.

Za pridobitev pooblastila mora prosilec na Agencijo RS za okolje nasloviti vlogo, ki vsebuje podatke o prosilcu in podatke o izpolnjevanju pogojev za pridobitev pooblastila za ocenjevanje celotne obremenitve zunanjega zraka na območju vrednotenja. Za vlogo je potrebno poravnati upravno takso v višini 22,66 eurov.

Pooblastila za ocenjevanje celotne obremenitve zunanjega zraka na območju vrednotenja zraka imajo: seznam pooblaščencev