vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Nacionalne emisije


Na Agenciji RS za okolje letno pripravljamo nacionalne evidence emisij toplogrednih plinov in onesnaževal zraka. Emisije toplogrednih plinov so izračunane skladno z metodologijo, ki jih je za podpisnice Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC) izdal Medvladni odbor za podnebne spremembe (IPCC), emisije onesnaževal zraka pa skladno z metodologijo EMEP/EEA.

Več o nacionalnih emisijah si lahko preberete v podrejenih rubrikah.