vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Meritve emisij v zrakIzvajalec obratovalnega monitoringa po Pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje mora pridobiti v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, pooblastilo ministrstva za izvajanje prvih ali občasnih meritev emisije snovi in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak.

Za pridobitev pooblastila za izvajanje prvih in občasnih meritev emisije snovi in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak je treba imeti naslednjo opremo in akreditacije oziroma je treba izpolnjevati naslednje pogoje:
- akreditacijo za izvajanje preskušanja po metodah, določenih za merjenje emisije snovi v 18. členu tega pravilnika v celotnem obsegu, za katerega prosi za pooblastilo, ali
- akreditacijo za izvajanje preskušanja po metodah iz prejšnje točke za del obsega, za katerega prosi za pooblastilo, in pogodbo o sodelovanju z osebami, ki imajo takšno akreditacijo za ostali del obsega.

Za pridobitev pooblastila mora prosilec na Agencijo nasloviti vlogo, ki vsebuje podatke o prosilcu in podatke o izpolnjevanju pogojev za pridobitev pooblastila za izvajanje prvih in občasnih meritev in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak. Za vlogo je potrebno poravnati upravno takso v višini 22,66 eurov.

Pooblastila za izvajanje prvih ali občasnih meritev emisije snovi in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak imajo:


Izpis po abecedi:

Vsi - A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž 

Naziv
Naslov
Številka pooblastila
Trajanje pooblastila