vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Meritve emisij v zrakIzvajalec obratovalnega monitoringa po Pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje mora pridobiti v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, pooblastilo ministrstva za izvajanje prvih ali občasnih meritev emisije snovi in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak.

Za pridobitev pooblastila za izvajanje prvih in občasnih meritev emisije snovi in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak je treba imeti naslednjo opremo in akreditacije oziroma je treba izpolnjevati naslednje pogoje:
- akreditacijo za izvajanje preskušanja po metodah, določenih za merjenje emisije snovi v 18. členu tega pravilnika v celotnem obsegu, za katerega prosi za pooblastilo, ali
- akreditacijo za izvajanje preskušanja po metodah iz prejšnje točke za del obsega, za katerega prosi za pooblastilo, in pogodbo o sodelovanju z osebami, ki imajo takšno akreditacijo za ostali del obsega.

Za pridobitev pooblastila mora prosilec na Agencijo nasloviti vlogo, ki vsebuje podatke o prosilcu in podatke o izpolnjevanju pogojev za pridobitev pooblastila za izvajanje prvih in občasnih meritev in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak. Za vlogo je potrebno poravnati upravno takso v višini 22,66 eurov.

Pooblastila za izvajanje prvih ali občasnih meritev emisije snovi in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak imajo:


Izpis po abecedi:

Vsi - A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž 
< Nazaj | 1 | Naprej >

Naziv
Naslov
Številka pooblastila
Trajanje pooblastila
EKO-EKOINŽENIRING, d.o.o. Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem 35421-9/2016-4 do 24. 01. 23
EKOSYSTEM, ekološki in varstveni inženiring, d.o.o. Špelina 1, 2000 Maribor 35421-15/2011-2 do 25. 01. 18
Elektroinštitut Milan Vidmar Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 35421-6/2016-3 do 10. 08. 22
Eurofins ERICo d.o.o. Koroška 58, 3320 Velenje 35435-24/2017-5 do 20. 11. 23
IKEMA d.o.o. Lovrenc na Dravskem polju 4, 2344 Lovrenc na Dravskem polju 35435-11/2017-4 do 22. 08. 23
Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor p.o. Valvasorjeva 73, 2000 Maribor 35421-9/2015-2 do 6. 11. 21
KOMPLAST VDPV, d.o.o. Tržaška cesta 511, 1351 Brezovica pri Ljubljani 35421-4/2014-2 do 13. 05. 20
Kova d.o.o. Teharska 4, 3000 Celje 35421-6/2013-2 do 2. 04. 20
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor 35421-1/2014-2 do 20. 03. 20
RACI racionalizacija procesov zgorevanja d.o.o. Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana 35435-19/2017-4 do 3. 11. 23
SIEKO d.o.o. Kidričeva ulica 25, 3000 Celje 35435-20/2017-2 do 3. 11. 23
SINET d.o.o. Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik 35421-7/2016-2 do 1. 09. 22
TALUM INŠTITUT, raziskava materialov in varstvo okolja d.o.o. Tovarniška 10, 2325 Kidričevo 35421-6/2015-2 do 25. 08. 21
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o. Chengdujska 25, 1000 Ljubljana 35421-10/2016-4 do 1. 03. 23


< Nazaj | 1 | Naprej >