vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Meritve emisij v zrakIzvajalec obratovalnega monitoringa po Pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje mora pridobiti v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, pooblastilo ministrstva za izvajanje prvih ali občasnih meritev emisije snovi in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak.

Za pridobitev pooblastila za izvajanje prvih in občasnih meritev emisije snovi in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak je treba imeti naslednjo opremo in akreditacije oziroma je treba izpolnjevati naslednje pogoje:
- akreditacijo za izvajanje preskušanja po metodah, določenih za merjenje emisije snovi v 18. členu tega pravilnika v celotnem obsegu, za katerega prosi za pooblastilo, ali
- akreditacijo za izvajanje preskušanja po metodah iz prejšnje točke za del obsega, za katerega prosi za pooblastilo, in pogodbo o sodelovanju z osebami, ki imajo takšno akreditacijo za ostali del obsega.

Za pridobitev pooblastila mora prosilec na Agencijo nasloviti vlogo, ki vsebuje podatke o prosilcu in podatke o izpolnjevanju pogojev za pridobitev pooblastila za izvajanje prvih in občasnih meritev in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak. Za vlogo je potrebno poravnati upravno takso v višini 22,66 eurov.

Pooblastila za izvajanje prvih ali občasnih meritev emisije snovi in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak imajo:


Izpis po abecedi:

Vsi - A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž 
< Nazaj | 1 | Naprej >

Naziv
Naslov
Številka pooblastila
Trajanje pooblastila
EKO-EKOINŽENIRING, d.o.o. Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem 35435-27/2020-2 do 7. 01. 27
EKOSYSTEM, ekološki in varstveni inženiring, d.o.o. Špelina 1, 2000 Maribor 35435-2/2018-4 do 1. 03. 24
Elektroinštitut Milan Vidmar Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 35435-8/2020-2 do 22. 05. 26
Eurofins ERICo d.o.o. Koroška 58, 3320 Velenje 35435-4/2021-3 do 27. 04. 27
IKEMA d.o.o. Lovrenc na Dravskem polju 4, 2344 Lovrenc na Dravskem polju 35435-18/2020-2 do 28. 07. 26
Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor p.o. Valvasorjeva 73, 2000 Maribor 35435-16/2021-4 do 8. 09. 27
KOMPLAST VDPV, d.o.o. Tržaška cesta 511, 1351 Brezovica pri Ljubljani 35435-13/2020-2 do 5. 05. 26
Kova d.o.o. Teharska 4, 3000 Celje 35435-35/2017-3 do 18. 01. 24
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor 35435-20/2019-2 do 10. 11. 25
RACI racionalizacija procesov zgorevanja d.o.o. Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana 35435-25/2020-2 do 27. 10. 26
SIEKO d.o.o. Kidričeva ulica 25, 3000 Celje 35435-20/2017-2 do 3. 11. 23
SINET d.o.o. Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik 35421-7/2016-2 do 1. 09. 22
TALUM INŠTITUT, raziskava materialov in varstvo okolja d.o.o. Tovarniška 10, 2325 Kidričevo 35435-29/2020-2 do 7. 01. 27
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o. Chengdujska 25, 1000 Ljubljana 35421-10/2016-4 do 1. 03. 23


< Nazaj | 1 | Naprej >