vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Kalibracija trajnih merilnikov


Izvajalec obratovalnega monitoringa po Pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje mora pridobiti v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, pooblastilo ministrstva za izvajanje kalibracije in rednega letnega testiranja delovanja merilne opreme za trajne meritve.

Za pridobitev pooblastila za kalibracijo in redno letno testiranje delovanja merilne opreme za trajne meritve je treba imeti naslednje akreditacije oziroma je treba izpolnjevati naslednje pogoje: 

  • akreditacijo za izvajanje preskušanja po metodah, določenih za merjenje emisije snovi v 18. členu tega pravilnika, ki se uporabljajo kot standardne referenčne metode v skladu s standardom SIST EN 14181, in
  • imeti zadostno število oseb, ki so usposobljene za kalibracijo in redno letno testiranje delovanja merilne opreme za trajne meritve in so pri njem zaposlene ali imajo z njim pogodbo o sodelovanju.

Za pridobitev pooblastila mora prosilec na Agencijo RS za okolje nasloviti vlogo, ki vsebuje podatke o prosilcu in podatke o izpolnjevanju pogojev za pridobitev pooblastila za kalibracijo in redno letno testiranje delovanja merilne opreme za trajne meritve. Za vlogo je potrebno poravnati upravno takso v višini 22,66  eurov.

Pooblastila za izvajanje kalibracije in rednega letnega testiranja delovanja merilne opreme imajo:


Izpis po abecedi:

Vsi - A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž 
< Nazaj | 1 | Naprej >

Naziv
Naslov
Številka pooblastila
Trajanje pooblastila
EKO EKOINŽENIRING d.o.o. Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem 35435-6/2018-2 do 1. 03. 24
Elektroinštitut Milan Vidmar Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 35435-19/2020-3 do 25. 11. 26
Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor p.o. Valvasorjeva 73, 2000 Maribor 35421-4/2016-4 do 26. 05. 22
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor 35435-7/2020 -3 do 25. 04. 26
RACI racionalizacija procesov zgorevanja d.o.o. Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana 35435-26/2020-2 do 27. 10. 26
TALUM INŠTITUT, raziskava materialov in varstvo okolja d.o.o. Tovarniška 10, 2325 Kidričevo 35435-3/2020-3 do 14. 03. 26


< Nazaj | 1 | Naprej >