vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Hlapne organske spojine


Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi uporabe hlapnih organskih spojin določa obveznost plačevanja okoljske dajatve zaradi onesnaževanja okolja (v nadaljnjem besedilu: okoljska dajatev) s hlapnimi organskimi spojinami, ki nastajajo pri uporabi organskih topil v nekaterih barvah in lakih in proizvodih za ličenje vozil, osnovo za obračun okoljske dajatve, njeno višino, zavezance za plačilo okoljske dajatve, plačnike okoljske dajatve, način njenega obračunavanja, odmere, plačevanja ter merila in pogoje za vračilo plačane okoljske dajatve.

Postopke v zvezi z okoljsko dajatvijo vodi Finančna uprava.