vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Emisije TGP


Pri Slovenski akreditaciji sta akreditirana dva preveritelja poročil o emisijah toplogrednih plinov:

  • Slovenski institut za kakovost in meroslovje (SIQ)

          Tržaška cesta 2, Ljubljana in

  • Bureau Veritas d.o.o. (BV)

          Linhartova 49a, Ljubljana