vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Emisije CO2


Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, določa obveznost plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida v zrak pri zgorevanju goriva, zavezance za okoljsko dajatev ter njene plačnike, osnovo za obračunavanje okoljske dajatve, njeno višino, način obračunavanja, odmere, plačevanja, določa tudi pogoje za vračilo plačane okoljske dajatve, njeno oprostitev ali zmanjšanje plačila.

Navedena uredba ne določa več plačila okoljske dajatve zaradi sežiganja gorljivih organskih snovi.