vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Seznam predpisov

Izpis po abecedi:

Vsi - A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž 

Iskanje po parametrih:

< Nazaj | 1 | Naprej >

Skrajšano ime
Ime akta
Uradni list
Velikost
EU Uredba o F plinih UREDBA (EU) št. 517/2014 z dne 16. aprila 2014 o fluoriranih toplogrednih plinih in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 842/2006 OJ L 150, 20.5.2014 1016.98 KB
F-plini - direktiva Direktiva 2006/40/ES o emisijah iz klimatskih naprav v motornih vozilih OJ L 161 (2006) 91.58 KB
F-plini - električni stikalni mehanizmi Uredba Komisije (EU) št. 2066/2015 o določitvi minimalnih zahtev in pogojev za vzajemno priznavanje za izdajanje spričeval fizičnim osebam, ki nameščajo, servisirajo, vzdržujejo, popravljajo ali razgrajujejo električne stikalne mehanizme, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline, ali zajemajo fluorirane toplogredne pline iz nepremičnih električnih stikalnih mehanizmov v skladu z Uredbo (EU) št. 517/2014 Evropskega parlamenta in Sveta OJ L 301 (2015)
F- plini - notifikacija Uredba Komisije (EU) št. 2065/2015 o določitvi obrazca uradnega obvestila o programih držav članic za usposabljanje in izdajanje spričeval v skladu z Uredbo (EU) št. 517/2014 Evropskega parlamenta in Sveta OJ L 301 (2015)
F-plini - označevanje Uredba Komisije (EU) št. 2068/2015 o določitvi oblike oznak za izdelke in opremo, ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline v skladu z Uredbo (ES) št. 517/2014 Evropskega parlamenta in Sveta OJ L 301 (2015)
F-plini - poročanje Uredba Komisije (ES) št. 1191/2014 o določitvi oblike in načina predložitve poročil iz člena 19 Uredbe (EU) št. 517/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o fluoriranih toplogrednih plinih OJ L 318(2014)
F- plini - uhajanje Uredba Komisije (ES) št. 1497/2007 o določitvi standardnih zahtev glede preverjanja uhajanja za nepremične protipožarne sisteme, ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline OJ L 333 (2007)
F-plini - uhajanje Uredba Komisije (ES) št. 1516/2007 o o določitvi standardnih zahtev za preverjanje uhajanj pri nepremični opremi za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalkah, ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline OJ L 335 (2007)
F-plini - zahteve in pogoji - avtoklime Uredba Komisije (ES) št. 307/2008o določitvi minimalnih zahtev za programe usposabljanja in pogojev za vzajemno priznavanje potrdil o usposabljanju za osebje glede klimatskih naprav v nekaterih motornih vozilih OJ L 92 (2008)
F- plini - zahteve in pogoji - klimatizacija, hlajenje, toplotne črpalke, tovornjaki hladilniki in hladilni priklopniki Uredba Komisije (EU) št. 2067/2015 o določitvi minimalnih zahtev in pogojev za vzajemno priznavanje za izdajanje spričeval fizičnim osebam glede nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalk in hladilnih enot tovornjakov hladilnikov in hladilnih priklopnikov, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline, in za izdajanje spričeval podjetjem glede nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalk, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline, v skladu z Uredbo (EU) št. 517/2014 Evropskega parlamenta in Sveta OJ L 301 (2015)
F-plini - zahteve in pogoji-protipožarni sistemi Uredba Komisije (ES) št. 304/2008 o določitvi minimalnih zahtev in pogojev za vzajemno priznavanje za izdajanje spričeval podjetjem in osebju glede nepremičnih protipožarnih sistemov in gasilnih aparatov OJ L 92 (2008)
F-plini - zahteve in pogoji - topila Uredba Komisije (ES) št. 306/2008 o določitvi minimalnih zahtev in pogojev za vzajemno priznavanje za izdajanje spričeval osebju, ki zajema nekatera topila na osnovi fluoriranih toplogrednih plinov iz opreme OJ L 92 (2008)


< Nazaj | 1 | Naprej >