vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Seznam predpisov

Izpis po abecedi:

Vsi - A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž 

Iskanje po parametrih:

< Nazaj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Naprej >

Skrajšano ime
Ime akta
Uradni list
Velikost
Aluminij Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo aluminija z elektrolitskim postopkom 34/07, 81/07, 62/08
Asfaltna zmes Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za pripravo asfaltnih zmesi 34/07
Azbest Uredba o emisiji azbesta v zrak in pri odvajanju industrijske odpadne vode iz naprav, v katerih se uporablja azbest 117/05
Bencin Uredba o emisiji hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav za skladiščenje in pretakanje motornega bencina 36/12 in 21/16
Biogoriva-monitoring trajnostnih meril Pravilnik o monitoringu trajnostnih meril za biogoriva 24/17
Biogoriva-trajnostna merila Uredba o trajnostnih merilih za biogoriva in emisiji toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriv v prometu 19/17
Brezplačna dodelitev pravic do emisije (FAR) Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/331 o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije v skladu s členom 10a Direktive 2003/87 UL L 59 (2019)
Brezplačna podelitev pravic do emisije Uredba o izvajanju delegirane uredbe (EU) o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije 34/19
Cement Uredba o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo cementa 34/07
Emisije v zrak iz nepremičnih virov Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja 31/07, 70/08, 61/09, 50/13
EU Uredba o F plinih UREDBA (EU) št. 517/2014 z dne 16. aprila 2014 o fluoriranih toplogrednih plinih in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 842/2006 OJ L 150, 20.5.2014 1016.98 KB
F-plini - direktiva Direktiva 2006/40/ES o emisijah iz klimatskih naprav v motornih vozilih OJ L 161 (2006) 91.58 KB
F-plini - električni stikalni mehanizmi Uredba Komisije (EU) št. 2066/2015 o določitvi minimalnih zahtev in pogojev za vzajemno priznavanje za izdajanje spričeval fizičnim osebam, ki nameščajo, servisirajo, vzdržujejo, popravljajo ali razgrajujejo električne stikalne mehanizme, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline, ali zajemajo fluorirane toplogredne pline iz nepremičnih električnih stikalnih mehanizmov v skladu z Uredbo (EU) št. 517/2014 Evropskega parlamenta in Sveta OJ L 301 (2015)
F plini in OŠS - NOVO - velja od 1.10.2016 Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh 60/16
F- plini - notifikacija Uredba Komisije (EU) št. 2065/2015 o določitvi obrazca uradnega obvestila o programih držav članic za usposabljanje in izdajanje spričeval v skladu z Uredbo (EU) št. 517/2014 Evropskega parlamenta in Sveta OJ L 301 (2015)


< Nazaj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Naprej >