vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Poročanje


Emisije iz naprav

Poročevalske obveznosti_Poročanje organom izven Slovenije
Prikaži | SkrijNacionalne emisije onesnaževal zraka

Poročevalske obveznosti_Poročanje organom izven Slovenije
Prikaži | SkrijNacionalne emisije toplogrednih plinov
Ozonu škodljive snovi in F-plini

Letno poročanje o količinah fluoriranih toplogrednih plinih in ozonu škodljivih snovi
Prikaži | SkrijTekoča goriva za motorna vozila

Poročevalske obveznosti_Poročanje organom izven Slovenije
Prikaži | SkrijTrgovanje z emisijami toplogrednih plinov

Poročevalske obveznosti_Poročanje organom izven Slovenije
Prikaži | Skrij