vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

petek, 21. oktober 2016

Uredba o uporabi fluoriranih  toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snovi (Ur.l.RS, 60/2016) v 42. členu navaja, kako serviserji, ki so že pridobili spričevalo z veljavnostjo 5 let, pridobijo spričevalo brez omejitve veljavnosti (za nedoločen čas).

 1. Kdor ima spričevalo, izdano do 31.12.2014, in je spričevalo še veljavno ob prijavi na  usposabljanje:

- Udeleži se usposabljanja za obnovitev znanj s preverjanjem (samo teoretično, pisni test) pri enem od izvajalcev.

 2. Komur poteče veljavnost spričevala od 1.9.-31.12. 2016, se šteje, da ima veljavno spričevalo do 31.12.2016. Obnovi ga po postopku iz 1. točke do konca leta 2016 pri enem od izvajalcev.

 3. Kdor nima veljavnega spričevala: spričevalo je poteklo pred 1.9.2016 (usposabljanje je enkrat že opravil):

- Udeleži se usposabljanja za obnovitev znanj, opravi pisni del izpita (kot za prvo opravljanje) in praktični del izpita pri enem od izvajalcev.

4. Spričevalo, izdano v obdobju od 1. januarja 2015 do 30.9.2016: je spričevalo iz 29. člena SLO uredbe (izpit je opravljal prvič ali obnavljal):             

- Ministrstvo za okolje in prostor RS izda po uradni dolžnosti novo spričevalo (brez omejitve veljavnosti), ki nadomesti že izdano spričevalo, v roku dveh let - serviserji bodo dobili novo spričevalo za nedoločen čas.