vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

sreda, 22. julij 2015

Potek obnavljanja po obstoječi uredbi: krajše predavanje o novostih in izpit, ki obsega teoretični in praktični del izpita. Vsebine za izpit so opredeljene v izpitnem katalogu.

Cena: samo za izpit.

Po uspešno opravljenem izpitu bodo serviserji dobili spričevalo z veljavnostjo 5 let (kot je v obstoječi  SLO uredbi). Z novo SLO uredbo, ki je v pripravi, pa predvidevamo, da bodo novo spričevalo nato "zamenjali" za stalno.

Kontaktirajte izvajalca , pri katerem ste opravili prvič usposabljanje in izpit:

- CPU:  darja.kuhar@cpu.si, 01 58 97 658

- OZS/TT:  mojca.poje@ozs.si, 0158 30 520

- Bureau Veritas: andreja.retelj@si.bureauveritas.com, 01 47 57 669 - po informacijah trenutno ne izvajajo izpitov, tako     da se obrnite na enega od ostalih dveh izvajalcev

 Serviserje, ki jim poteče veljavnost spričevala, obveščajo tudi sami izvajalci usposabljanja in izpitov.

Obnavljanje spričeval naj bi se začelo v septembru.