vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Obrazci z navodili


Emisije snovi iz naprav in okoljevarstvena dovoljenja

Strokovna ocena vplivov emisije
Prikaži | SkrijKemične čistilnice - letna poročila upravljavcev
Prikaži | SkrijOcenjevanje obremenitve zunanjega zraka
Prikaži | SkrijOkoljevarstvena dovoljenja
Prikaži | SkrijVpis v evidenco HHOS naprav
Prikaži | SkrijVpis v evidenco HOS naprav
Prikaži | SkrijBilanca uporabljenih organskih topil
Prikaži | SkrijNačrt zmanjševanja
Prikaži | SkrijMonitoring
Prikaži | SkrijOzonu škodljive snovi in F-plini

Letno poročanje o količinah fluoriranih plinov na ARSO
Prikaži | SkrijLetno poročanje upravljavca na ARSO
Prikaži | SkrijEvidenca (servisna / kontrolna knjiga) upravljavca o opremi/sistemu
Prikaži | SkrijVpis v evidenco pooblaščenih podjetij- vloga za izdajo potrdila
Prikaži | SkrijPrijava opreme/sistema in prijava spremembe
Prikaži | SkrijUporaba goriv v prometu

Poročilo o fizikalno kemijskih lastnostih tekočih goriv
Prikaži | SkrijPoročilo o dajanju biogoriv na trg
Prikaži | SkrijSpremno potrdilo o izpolnjevanju trajnostnih meril za biogoriva
Prikaži | SkrijDobava E85
Prikaži | SkrijTrgovanje z emisijami TGP

Imenovanje pooblaščenih zastopnikov računa
Prikaži | SkrijRezerva emisijskih kuponov za nove naprave
Prikaži | SkrijDovoljenje za izpuščanje TGP
Prikaži | SkrijPoročilo o monitoringu emisij TGP
Prikaži | SkrijObvestilo o spremembi dovoljenja za izpuščanje TGP
Prikaži | SkrijVloga za spremembo dovoljenja za izpuščanje TGP
Prikaži | Skrij