vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Vprašanja in odgovori


Ozonu škodljive snovi in F-plini

Kako poiščemo zakone, programske dokumente in predpise, ki urejajo področje emisij v zrak ?

Prikaži | SkrijKateri predpisi urejajo ravnanje s fluoriranimi toplogrednimi plini?

Prikaži | SkrijKateri predpisi urejajo ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi?

Prikaži | SkrijDistribucija hladilnih plinov v povratnih ali nepovratnih posodah?

Prikaži | SkrijKatere snovi nadomeščajo ozonu škodljive v hladilnih in klimatskih sistemih?

Prikaži | SkrijPrijava sprememb na opremi

Prikaži | SkrijKatere so najbolj uporabljene vrste hladiv?

Prikaži | SkrijKako pridobiti identifikacijsko številko za nakup/uporabo ozonu škodljivih snovi?

Prikaži | SkrijKatere snovi štejemo med fluorirane toplogredne pline?

Prikaži | SkrijKako ravnamo z odpadnimi haloni?

Prikaži | SkrijAli obstaja seznam vseh ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov?

Prikaži | SkrijAli se nahaja v naši napravi ozonu škodljiva snov?

Prikaži | SkrijKatere so ozonu škodljive snovi, vrsta uporabe in lastnosti?

Prikaži | SkrijKako pridobiti potrdilo o vpisu v evidenco pooblaščenih podjetij?

Prikaži | SkrijKje se nahaja seznam vzdrževalcev s potrdili?

Prikaži | SkrijKaj je nepremična (stacionarna) oprema in kako jo prijavim?

Prikaži | SkrijKako uporabiti delno halogenirane ogljikovodike (npr. R22) po 31.12.2009?

Prikaži | Skrij