vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Obveznosti iz zakonodaje

Veljavna zakonodaja na področju ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinih predpisuje obveznosti za vse, ki uporabljajo ozonu škodljive snovi in fluorirane toplogredne pline ali opremo, ki te  pline vsebuje. Prav tako določa pristojne organe za izvajanje zakonodaje in nadzor.

                    

 

Upravljavci (UP=upravljavecpomeni fizično ali pravno osebo, ki ima dejanski nadzor nad tehničnim delovanjem izdelkov in opreme, ki vsebujejo hladilne pline) nepremične opreme za hlajenje, klimatizacijo in toplotne črpalke (HKTČ) in upravljavci opreme za zaščito pred požarom (vgrajeni gasilni sistemi in gasilni aparati), ki vsebuje ozonu škodljive snovi ali fluorirane toplogredne pline - Tabela obveznosti

Priročnik za upravljavce opreme za hlajenje, klimatizacijo in toplotne črpalke in vzdrževalce te opreme

Informacija za serviserje klima naprav, naprav za hlajenje in toplotnih črpalk ter serviserje hladilnih enot tovornjakov in priklopnikov

Priročnik za upravljavce vgrajenih gasilnih sistemov in gasilnih aparatov

Prijava opreme in oddaja letnega poročila

Informativni izračun v tonah ekvivalenta CO2

Obrazci

Pooblaščena podjetja oz. pooblaščeni serviserji

 

Pooblaščena podjetja (PP), ki nameščajo, servisirajo, vzdržujejo, popravljajo ali razgrajujejo  nepremično opremo za hlajenje, klimatizacijo in toplotne črpalke (HKTČ) ali vgrajene gasilne sisteme (GS) - Tabela obveznosti