vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Predstavitev

V Sektorju za kakovost voda, ki je sestavni del Urada za varstvo okolja in narave, opravljamo naloge s področja emisij v vode.

Pretežni del nalog predstavlja vodenje upravnih postopkov, to je izdaja okoljevarstvenih dovoljenj, odločb o obratovalnem monitoringu odpadnih voda in pooblastil za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda. Obrazci, ki so na voljo za oddajo vlog in obratovalnih monitoringov, so izdelani v okolju Windows MS Office in delujejo v vseh okoljih, ki so popolnoma kompatibilna s tem okoljem. Uporabniki, ki delajo v okoljih, ki niso v celoti kompatibilna z okoljem Windows MS Office, lahko predvsem naletijo na težavo, da določeni ali vsi ActiveX objekti ne bodo delovali.

Poleg tega obdelujemo podatke o emisijah snovi in toplote, ki se z odpadnimi vodami odvajajo v vode ali tla. V Sektorju letno prejmemo okrog 700 poročil industrijskih naprav, ki odvajajo industrijske odpadne vode, in okrog 300 poročil komunalnih čistilnih naprav, večjih od 50 populacijskih enot, ki čistijo komunalne odpadne vode. 

O emisijah v vode poročamo različnim institucijam in javnosti. Podatki o emisijah iz industrijskih naprav in učinki čiščenja komunalnih čistilnih naprav so tudi podlaga za plačilo okoljske dajatve.

Na spletni strani Sektorja si lahko podrobneje ogledate številne okoljske informacije in obvestila o aktualnih dogodkih. Prav tako lahko najdete odgovore na zastavljena vprašanja s področja emisij v vode.

V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na elektronski naslov: emisijevode.arso@gov.si

Če želite izvedeti več podrobnosti o posamezni vsebini, kliknite na spodnje povezave: