vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Podatki

Od leta 1998 dalje se večina podatkov iz obratovalnih monitoringov komunalnih ali skupnih čistilnih naprav obdeluje in shranjuje v elektronski obliki.

Del teh podatkov je na voljo tudi preko spleta in sicer:

(1) Preko spletnega pregledovalnika so na voljo podatki o emisijah v vode iz čistilnih naprav. V njem je mogoče poiskati tudi šifro in ime vodnega telesa površinske vode ter ime vodotoka v primeru, da pri izpustu iz čistilne naprave ne gre za ponikanje odpadne vode. Zadnji dostopni podatki so podatki za leto 2019, saj je v pripravi nov pregledovalnik.

(2) V obliki excelove datoteke, ki se nahaja TUKAJ, so na voljo naslednji podatki o čistilnih napravah:

 • šifra čistilne naprave,
 • upravljavec čistilne naprave,
 • zmogljivost čistilne naprave,
 • lokacija iztoka (koordinati iztoka in občina izpusta),
 • tip izpusta prečiščene odpadne vode,  
 • stopnja čiščenja odpadne vode,
 • letna količina prečiščene odpadne vode,
 • učinek čiščenja po posameznih snoveh.

Podatki so razdeljeni po letih, na voljo pa so tudi zbirni podatki o količinah prečiščene odpadne vode po posameznih stopnjah čiščenja po letih ter zbirni podatki o skupni zmogljivosti čiščenja po letih. Zbirni podatki so predstavljeni tudi v grafih.

(3) Na našem ATLASU OKOLJA je v sloju "Komunalne čistilne naprave" mogoče poiskati geografske lokacije izpustov posameznih čistilnih naprav.

(4) Na našem ATLASU OKOLJA je v sloju "VODE"-"VT podzemne vode" mogoče poiskati šifro in ime vodnega telesa podzemne vode v primeru, da gre pri izpustu iz čistilne naprave za ponikanje odpadne vode.

(5) Na voljo je tudi seznam čistilnih naprav in seznam vseh delujočih čistilnih naprav obliki excelove datoteke, ki se nahaja TUKAJ, z naslednjimi podatki o čistilnih napravah:

 • šifra čistilne naprave,
 • ime čistilne naprave,
 • zmogljivost čistilne naprave,
 • ime upravljavca čistilne naprave,
 • naslov upravljavca čistilne naprave.

 

OPOZORILO UPORABNIKOM!

Navedene informacije in podatki so bili pridobljeni na podlagi poročil, ki so jih skladno z zakonodajo varstva okolja posredovali posamezni zavezanci na Agencijo RS za okolje in so javni skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06). Agencija RS za okolje ne odgovarja za pravilnost in točnost oziroma interpretacijo in nadaljnjo uporabo teh informacij in podatkov.