vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Okoljska dajatev

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA

(1)

Več informacij o izvajanju Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. list RS, št. 80/12 in 98/15) lahko dobite na spletni strani Finančne uprave RS (FURS), ki je pristojna za izvajanje uredbe, če kliknete TUKAJ.

---------------------------------------------------------

(2)

OBVEZNOSTI POROČANJA NA ARSO IN FURS: navodilo izvajalcem obratovalnega monitoringa odpadnih voda in zavezancem za plačilo okoljske dajatve zaradi odvajanja industrijske odpadne vode

V skladu s prvim odstavkom 7. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15) je zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi odvajanja industrijske odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) pravna ali fizična oseba, ki zaradi izvajanja svoje dejavnosti onesnažuje okolje z odvajanjem industrijske odpadne vode, za katero je v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi ali toplote pri odvajanja odpadnih voda, in predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda ter pogoje za njegovo izvajanje, predpisano izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda.

Obveznost zavezanca je, da v skladu s četrtim odstavkom 21. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15) na ARSO najkasneje do 31.3. tekočega leta v elektronski obliki posreduje Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za preteklo leto. Zavezanec lahko za posredovanje elektronskega poročila na ARSO pooblasti tudi izvajalca obratovalnega monitoringa, kot je to določeno v navodilu za izdelavo poročila s pomočjo elektronskega obrazca, ki se nahaja na naslednji povezavi: http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/fi

Obveznost zavezanca je tudi ta, da v skladu z 9. členom Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15) na podlagi Poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za preteklo leto preko informacijskega sistema (IS) E-TROD elektronsko vloži obračun za okoljsko dajatev zaradi odvajanja industrijske odpadne vode.

Če ARSO pri pregledu Poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih vod ugotovi nepravilnosti, ki imajo vpliv na spremembo enot obremenitev, je obveznost zavezanca, da preko informacijskega sistema (IS) E-TROD elektronsko popravi obračun.

Podrobnejša navodila za elektonsko vlaganje in popravljanje obračunov se nahajajo tukaj.