vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Podrobnosti pooblaščenega izvajalca

NIGRAD d.d.
Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor
Ocena KČN
/
Ocena Ind. naprav
/
Številka pooblastila: 35435-6/2015, ID iz registra: 23

Splošni postopki
Vzorčenje, Pretok, Homogenizacija, Konzerviranje, Vrednotenje emisij, Izdelava poročila, Emisijski faktor

Splošni parametri
Temperatura, pH-vrednost, Neraztopljene snovi, Usedljive snovi

Ekotoksikološki parametri
Strupenost na vodne bolhe

Mikrobiološki parametri


Anorganski parametri
Krom-šestvalentni, Klor-prosti, Celotni klor, Amonijev dušik, Celotni fosfor, Celotni dušik

Organski parametri
KPK, BPK5

« Nazaj na spisek