vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Podrobnosti pooblaščenega izvajalca

LOTRIČ Certificiranje d.o.o.
Savska loka 4, 4000 Kranj
Ocena KČN
/
Ocena Ind. naprav
/
Številka pooblastila: 35435-5/2012, ID iz registra: 58

Splošni postopki
Vzorčenje, Pretok, Homogenizacija, Konzerviranje, Vrednotenje emisij, Izdelava poročila, Emisijski faktor

Splošni parametri
Temperatura, pH-vrednost, Neraztopljene snovi, Usedljive snovi

Ekotoksikološki parametri
Strupenost na vodne bolhe

Mikrobiološki parametri


Anorganski parametri
Aluminij, Arzen, Baker, Barij, Cink, Kadmij, Kobalt, Kositer, Celotni krom, Krom-šestvalentni, Nikelj, Srebro, Svinec, Železo, Klor-prosti, Celotni klor, Amonijev dušik, Nitritni dušik, Nitratni dušik, Fluorid, Klorid, Celotni fosfor, Sulfat, Mangan

Organski parametri
KPK, BPK5, Težkohlapne lipofilne snovi

« Nazaj na spisek