vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Podrobnosti pooblaščenega izvajalca

KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D.
Puhova ulica 10, 2250 Ptuj
Ocena KČN
/
Ocena Ind. naprav
/
Številka pooblastila: 35435-38/2019, ID iz registra: 24

Splošni postopki
Vzorčenje, Pretok, Homogenizacija, Konzerviranje, Vrednotenje emisij, Izdelava poročila, Emisijski faktor

Splošni parametri
Temperatura, pH-vrednost, Neraztopljene snovi, Usedljive snovi

Ekotoksikološki parametri
Strupenost na vodne bolhe

Mikrobiološki parametri
Intestinalni enterokoki, Escherichia coli

Anorganski parametri
Klor-prosti, Celotni klor, Amonijev dušik, Nitritni dušik, Nitratni dušik, Klorid, Celotni fosfor, Sulfat, Celotni dušik

Organski parametri
TOC, KPK, BPK5, Težkohlapne lipofilne snovi

« Nazaj na spisek