vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Podrobnosti pooblaščenega izvajalca

JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o
Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana
Ocena KČN
/
Ocena Ind. naprav
/
Številka pooblastila: 35435-4/2015, ID iz registra: 17

Splošni postopki
Vzorčenje, Pretok, Homogenizacija, Konzerviranje, Vrednotenje emisij, Izdelava poročila, Emisijski faktor

Splošni parametri
Temperatura, pH-vrednost, Neraztopljene snovi, Usedljive snovi, Obarvanost

Ekotoksikološki parametri


Mikrobiološki parametri


Anorganski parametri
Amonijev dušik, Nitritni dušik, Nitratni dušik, Klorid, Celotni fosfor, Sulfat, Celotni dušik

Organski parametri
TOC, KPK, BPK5

« Nazaj na spisek