vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Podrobnosti pooblaščenega izvajalca

EKO ekoinženiring d.o.o.
Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem
Ocena KČN
/
Ocena Ind. naprav
/
Številka pooblastila: 35435-5/2018, ID iz registra: 4

Splošni postopki
Vzorčenje, Pretok, Homogenizacija, Konzerviranje, Vrednotenje emisij, Izdelava poročila, Emisijski faktor

Splošni parametri
Temperatura, pH-vrednost, Neraztopljene snovi, Usedljive snovi

Ekotoksikološki parametri
Strupenost na vodne bolhe

Mikrobiološki parametri


Anorganski parametri
Železo, Klorid, Sulfat

Organski parametri
KPK, BPK5

« Nazaj na spisek