vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Podrobnosti pooblaščenega izvajalca

REGIONALNI TEHNOLOŠKI CENTER ZASAVJE d.o.o.
Naselje Aleša Kaple 9A, 1430 Hrastnik
Ocena KČN
/
Ocena Ind. naprav
/
Številka pooblastila: 35435-1/2018, ID iz registra: 56

Splošni postopki
Vzorčenje, Pretok, Homogenizacija, Konzerviranje, Vrednotenje emisij, Izdelava poročila, Emisijski faktor

Splošni parametri
Temperatura, pH-vrednost, Neraztopljene snovi, Usedljive snovi, Obarvanost

Ekotoksikološki parametri
Strupenost na vodne bolhe

Mikrobiološki parametri


Anorganski parametri
Celotni krom, Krom-šestvalentni, Železo, Klor-prosti, Celotni klor, Amonijev dušik, Nitritni dušik, Nitratni dušik, Fluorid, Klorid, Celotni fosfor, Sulfid, N-Kjeldhal, Fosfor-ortofosfat, Celotni dušik, Talij, Telur, Titan

Organski parametri
TOC, KPK, BPK5, Celotni ogljikovodiki, AOX

« Nazaj na spisek