vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Podrobnosti pooblaščenega izvajalca

TALUM INŠTITUT d.o.o.
Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo
Ocena KČN
/
Ocena Ind. naprav
/
Številka pooblastila: 35435-4/2016, ID iz registra: 57

Splošni postopki
Vzorčenje, Pretok, Homogenizacija, Konzerviranje, Vrednotenje emisij, Izdelava poročila, Emisijski faktor

Splošni parametri
Temperatura, pH-vrednost, Neraztopljene snovi, Usedljive snovi

Ekotoksikološki parametri
Strupenost na vodne bolhe

Mikrobiološki parametri


Anorganski parametri
Aluminij, Arzen, Baker, Barij, Cink, Kadmij, Kobalt, Kositer, Celotni krom, Nikelj, Srebro, Svinec, Železo, Klor-prosti, Amonijev dušik, Nitratni dušik, Fluorid, Klorid, Celotni fosfor, Sulfat, Mangan, Selen, Antimon

Organski parametri
KPK, BPK5, Celotni ogljikovodiki

« Nazaj na spisek