vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Podrobnosti pooblaščenega izvajalca

TAB-IPM d.o.o.
Žerjav 79, 2393 Črna na Koroškem
Ocena KČN
/
Ocena Ind. naprav
/
Številka pooblastila: 35435-28/2020, ID iz registra: 100

Splošni postopki
Vzorčenje, Pretok, Homogenizacija, Konzerviranje, Izdelava poročila

Splošni parametri
Temperatura, pH-vrednost, Neraztopljene snovi, Usedljive snovi

Ekotoksikološki parametri


Mikrobiološki parametri


Anorganski parametri
Bor, Arzen, Baker, Barij, Cink, Kadmij, Kobalt, Kositer, Celotni krom, Nikelj, Srebro, Svinec, Železo, Amonijev dušik, Nitritni dušik, Nitratni dušik, Klorid, Celotni fosfor, Sulfat, Fosfor-ortofosfat, Celotni dušik, Antimon

Organski parametri
KPK, BPK5

« Nazaj na spisek