vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Podrobnosti pooblaščenega izvajalca

TAB-IPM d.o.o.
Žerjav 79, 2393 Črna na Koroškem
Ocena KČN
/
Ocena Ind. naprav
/
Številka pooblastila: 35435-7/2014, ID iz registra: 100

Splošni postopki
Vzorčenje, Pretok, Homogenizacija, Konzerviranje, Izdelava poročila

Splošni parametri
Temperatura, pH-vrednost, Neraztopljene snovi, Usedljive snovi

Ekotoksikološki parametri


Mikrobiološki parametri


Anorganski parametri
Baker, Cink, Kobalt, Nikelj, Svinec, Amonijev dušik, Nitritni dušik, Nitratni dušik, Klorid, Celotni fosfor, Sulfat

Organski parametri
KPK, BPK5

« Nazaj na spisek