vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Podrobnosti pooblaščenega izvajalca

NLZOH oddelki na lokaciji Nova Gorica
Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica
Ocena KČN
/
Ocena Ind. naprav
/
Številka pooblastila: 35435-1/2014, ID iz registra: 5905

Splošni postopki
Vzorčenje, Pretok, Homogenizacija, Konzerviranje, Vrednotenje emisij, Izdelava poročila, Emisijski faktor

Splošni parametri
Temperatura, pH-vrednost, Neraztopljene snovi, Usedljive snovi, Obarvanost

Ekotoksikološki parametri
Strupenost na vodne bolhe

Mikrobiološki parametri


Anorganski parametri
Aluminij, Arzen, Baker, Cink, Kadmij, Kobalt, Celotni krom, Nikelj, Srebro, Svinec, Železo, Živo srebro, Klor-prosti, Celotni klor, Amonijev dušik, Nitritni dušik, Nitratni dušik, Fluorid, Klorid, Celotni fosfor, Sulfat, Celotni dušik

Organski parametri
KPK, BPK5, Težkohlapne lipofilne snovi, Celotni ogljikovodiki, LKCH, Tenzidi anionski

« Nazaj na spisek