vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Podrobnosti pooblaščenega izvajalca

GORENJE, d.d.
Partizanska cesta 12, 3320 Velenje
Ocena KČN
/
Ocena Ind. naprav
/
Številka pooblastila: 35435-3/2013, ID iz registra: 7

Splošni postopki
Vzorčenje, Pretok, Homogenizacija, Konzerviranje, Vrednotenje emisij, Izdelava poročila, Emisijski faktor

Splošni parametri
Temperatura, pH-vrednost, Neraztopljene snovi, Usedljive snovi, Obarvanost

Ekotoksikološki parametri
Strupenost na vodne bolhe

Mikrobiološki parametri


Anorganski parametri
Aluminij, Baker, Cink, Kadmij, Kobalt, Celotni krom, Krom-šestvalentni, Nikelj, Srebro, Svinec, Železo, Amonijev dušik, Nitritni dušik, Nitratni dušik, Fluorid, Klorid, Celotni fosfor, Sulfat

Organski parametri
KPK, BPK5, Težkohlapne lipofilne snovi, Celotni ogljikovodiki

« Nazaj na spisek