vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Podrobnosti pooblaščenega izvajalca

SIJ ACRONI d.o.o.
Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice
Ocena KČN
/
Ocena Ind. naprav
/
Številka pooblastila: 35435-6/2014, ID iz registra: 39

Splošni postopki
Vzorčenje, Pretok, Homogenizacija, Konzerviranje, Vrednotenje emisij, Izdelava poročila, Emisijski faktor

Splošni parametri
Temperatura, pH-vrednost, Neraztopljene snovi, Usedljive snovi

Ekotoksikološki parametri


Mikrobiološki parametri


Anorganski parametri
Aluminij, Baker, Cink, Kadmij, Kositer, Celotni krom, Krom-šestvalentni, Nikelj, Svinec, Železo, Klor-prosti, Celotni klor, Amonijev dušik, Nitritni dušik, Nitratni dušik, Fluorid, Klorid, Celotni fosfor, Sulfat, Mangan, N-Kjeldhal, Fosfor-ortofosfat, Celotni dušik

Organski parametri
TOC, KPK, BPK5

« Nazaj na spisek