vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Podrobnosti pooblaščenega izvajalca

CINKARNA Celje d.d.
Kidričeva ulica 26, 3000 Celje
Ocena KČN
/
Ocena Ind. naprav
/
Številka pooblastila: 35435-2/2015, ID iz registra: 3

Splošni postopki
Vzorčenje, Pretok, Homogenizacija, Konzerviranje, Vrednotenje emisij, Izdelava poročila, Emisijski faktor

Splošni parametri
Temperatura, pH-vrednost, Neraztopljene snovi, Usedljive snovi

Ekotoksikološki parametri
Strupenost na vodne bolhe

Mikrobiološki parametri


Anorganski parametri
Baker, Cink, Kadmij, Celotni krom, Krom-šestvalentni, Nikelj, Svinec, Železo, Fluorid, Sulfat, Mangan, Titan

Organski parametri
KPK, BPK5

« Nazaj na spisek