vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Podrobnosti pooblaščenega izvajalca

VIPAP VIDEM KRŠKO d.d.
Tovarniška ulica 18, 8270 Krško
Ocena KČN
/
Ocena Ind. naprav
/
Številka pooblastila: 35435-3/2015, ID iz registra: 9

Splošni postopki
Vzorčenje, Pretok, Homogenizacija, Konzerviranje, Vrednotenje emisij, Izdelava poročila, Emisijski faktor

Splošni parametri
Temperatura, pH-vrednost, Neraztopljene snovi, Usedljive snovi

Ekotoksikološki parametri


Mikrobiološki parametri


Anorganski parametri
Baker, Cink, Kadmij, Nikelj, Svinec, Klor-prosti, Celotni klor, Amonijev dušik, Nitritni dušik, Nitratni dušik, Klorid, Celotni fosfor, Sulfat, Fosfor-ortofosfat

Organski parametri
KPK, BPK5

« Nazaj na spisek