vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Seznam predpisov

Izpis po abecedi:

Vsi - A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž 
< Nazaj | 1 | 2 | 3 | 4 | Naprej >

Skrajšano ime
Ime akta
Uradni list
Velikost
Azbest Uredba o emisiji azbesta v zrak in pri odvajanju odpadnih voda 117/05 224.47 KB
Barvne kovine Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo barvnih kovin. 45/07,51/09 110.86 KB
Barvne kovine livarne Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz livarn barvnih kovin. 45/07 262.34 KB
Blato KČN v kmetijstvu Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu 62/08 836.38 KB
Celuloza Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo celuloze in naprav za inegrirano proizvodnjo vlaknin in papirja, kartona ali lepenke 7/07 423.51 KB
Cene odvajanja in čiščenja Navodilo o oblikovanju cen storitev obveznih lok. jav. služb odv. in čišč kom. in padavinskih voda 11/99 72.57 KB
Cene oskrbe s pitno vodo Navodilo za oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih javnih služb oskrbe s pitno vodo 10/00 78.88 KB
Čistilne naprave Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode 98/15 382.28 KB
Dimni plini Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za èišèenje dimnih plinov 28/00, 84/02, 41/04 82.97 KB
Emisija hal. oglj. Uredba o emisiji nevarnih halogeniranih ogljikovodikov pri odvajanju odpadnih vod 84/99 115.48 KB
Emisija kadmija Uredba o emisiji kadmija pri odvajanju odpadnih vod 84/99 92.64 KB
Emisija živega srebra Uredba o emisiji živega srebra pri odvajanju odpadnih vod 84/99 94.46 KB
Farmacevtski izdelki in učinkovine Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov in učinkovin 94/07 358.03 KB
Fitofarmacevtska Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo fitofarmacevtskih sredstev 84/99 119.15 KB
Hladilne vode Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za hlajenje ter naprav za proizvodnjo pare in vroče vode 28/00, 41/04 96.68 KB


< Nazaj | 1 | 2 | 3 | 4 | Naprej >