vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Evropski predpisi

Izpis po abecedi:

Vsi - A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž 
< Nazaj | 1 | Naprej >

Evropski predpis
Angleški naslov
Celex številka
Direktiva o celovitem preprečevanju in nadzoru nad industrijskim onesnaževanjem Integrated Pollution Prevention Control Directive 31996L0061
Direktiva o čiščenju komunalne odpadne vode Urban waste water directive 31991L0271
Direktiva o odvajanju heksaklorocikloheksana Hexachlorocyclohexane Discharges Directive 31984L0491
Direktiva o odvajanju kadmija Cadmium Discharges Directive 31983L0513
Direktiva o odvajanju nekaterih nevarnih snovi Dangerous Substances Discharges Directive 31988L0347
Direktiva o odvajanju nekaterih nevarnih snovi Dangerous Substances Discharges Directive 31986L0280
Direktiva o odvajanju nekaterih nevarnih snovi Dangerous Substances Discharges Directive 31990L0415
Direktiva o odvajanju živega srebra Mercury Discharges Directive 31984L0156
Direktiva o odvajanju živega srebra iz kloralkalne elektrolize Mercury Discharges Directive – Chlor-alkali electrolysis 31982L0176
Direktiva o onesnaževanju nekaterih nevarnih snovi v vodno okolje Skupnosti Directive on pollution caused by certain dangerous substances discharged into the aquatic environment of the Community 32006L0011
Krovna vodna direktiva Water Framework Directive 31900L0060
Navodilo za izvajanje Uredbe o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal Guidance Document for the implementation of the European PRTR 0
Nitratna direktiva Nitrates Directive 31991L0676
Odločba o seznamu prednostnih snovi Priority Substances Decision 301D2455
Uredba št. 166/2006 o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal REGULATION (EC) No 166/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 January 2006 concerning the establishment of a European Pollutant Release and Transfer Register and amending Council Directives 91/689/EEC and 96/61/EC 32006R0166


< Nazaj | 1 | Naprej >