vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

ponedeljek, 30. marec 2020

Spoštovani!

PODALJŠANJE ROKOV GLEDE OBVEZNOSTI POROČANJA v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo.
 
Obveščamo vas, da so roki za oddajo poročil za leto 2019, ki bi jih morali zavezanci Agenciji RS za okolje oddati do 31. marca 2020, podaljšani, in sicer se iztečejo šestdeseti dan po preklicu epidemije COVID-19.
Vlada Republike Slovenije je 28. 3. 2020 sprejela Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, ki je zaradi pojava širjenja nalezljive bolezni COVID-19, ki ogroža življenje in zdravje ljudi, in zaradi preprečevanja njenega nadaljnjega širjenja v 100. členu določil, da se tudi roki iz Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1) in določenimi predpisi, izdanimi na podlagi ZVO-1, podaljšajo tako, da se iztečejo šestdeseti dan po preklicu epidemije COVID-19. Zakon bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Spodaj je povezava na novico, kjer je pripet tudi zakon:
https://www.gov.si/novice/2020-03-29-vlada-sprejela-protikoronapaket/