vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

ponedeljek, 03. julij 2017

S 3. 7. 2017 se ukinejo posamezni obrazci vlog za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja (v nadaljevanju OVD) s treh področij (odpadki, vode – industrijske naprave in zrak) in se nadomestijo z novim enotnim skupnim obrazcem vloge. Za področja:

  • odstranjevanje azbesta,
  • vnos/uporaba komposta ali digestata,
  • vnos zemljine,
  • uporaba blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu,
  • komunalne čistilne naprave,

se uporabljajo obstoječi obrazci vlog, ki se ne spreminjajo.

Nov obrazec vloge je namenjen prvemu pridobivanju okoljevarstvenega dovoljenja ter spremembam že obstoječih dovoljenj za druge naprave (v skladu z 82. členom ZVO-1) skupaj za področja:

  • ravnanje z odpadki – obdelava odpadkov,
  • emisije snovi v vode (za naprave ki odvajajo tudi industrijske odpadne vode) in
  • emisije snovi v zrak.

Isti obrazec se izpolnjuje tudi v primeru, ko naprava potrebuje okoljevarstveno dovoljenje samo za eno ali dve izmed navedenih področij.

Nov obrazec in navodila, v katerih je podrobno opisan način vnosa podatkov, shranjevanje in pošiljanje obrazca, se nahajata v poglavju »Obrazci z navodili« pod naslovom »Industrijske naprave: VLOGA za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja«.