vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

sreda, 02. december 2015

Redno letno delovno srečanje pooblaščenih izvajalcev obratovalnega monitoringa odpadnih vod bo v četrtek, 10.12.2015 ob 9.30 v sejni sobi Agencije RS za okolje, IV. nadstropje.

Dnevni red:

  • Uvodni pozdrav
  • Spremembe v zakonodaji (Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in z njo povezani predpisi)
  • Novosti v elektronskih obrazcih za izdelavo Poročil o obratovalnem monitoringu
  • Pregled Poročil o obratovalnem monitoringu odpadnih voda za leto 2014
  • Razno

Vljudno vabljeni!