vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

sreda, 07. januar 2015

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS št. 94/14 objavljen nov Pravilnik o prvih mertivah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda, ki je začel veljati dne 1.1.2015. 

Z dnem uveljavitve citiranega pravilnika sta prenehala veljati:

  • Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. list RS, št. 54/11) in
  • Odredba o obliki poročila o občasnih ali trajnih meritvah v okviru obratovalnega monitoringa odpadnih vod (Ur. list RS, št. 1/10, 106/01 in 13/04).