vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Arhiv novic

Datum: 04.12.2007
V Uradnem listu RS, št. 109/07 je bil dne 30.11.2007 objavljen Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.
Pravilnik si lahko ogledate na naši domači spletni strani v rubriki Predpisi: "Pravilnik o nalogah GJS".

Datum: 16.11.2007
Obveščamo vas, da bo redno letno izobraževanje pooblaščenih izvajalcev obratovalnega monitoringa odpadnih vod v torek 4. 12. 2007 ob 9. uri in 30 minut na Agenciji RS za okolje, v sejni sobi v IV. nadstropju.

Datum: 08.11.2007
V Uradnem listu RS, št. 98/07 je bila dne 26.10.2007 objavljena Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.
Uredbo si lahko ogledate na naši domači spletni strani v rubriki Predpisi: "male KČN-nova".

Datum: 25.10.2007
Na voljo so novi (zaenkrat še testne verzije) obrazci za izdelavo poročila o obratovalnem monitoringu za  komunalne ali skupne čistilne naprave, oziroma industrijske naprave, za leto 2007. Obrazce lahko naložite z zavihka "Obrazci z navodili.

Datum: 23.10.2007
V Uradnem listu RS, št. 94/07 je bila dne 16.10.2007 objavljena Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov in učinkovin.

V istem Uradnem listu je bila objavljena tudi Uredba o spremembah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo vodikovega peroksida in natrijevih perboratov.

Obe uredbi si lahko ogledate na naši domači spletni strani v rubriki Predpisi: "Farmacevtski izdelki in učinkovine" in "Peroksid perborati".

Datum: 17.09.2007
V Uradnem listu RS, št. 81/07 je bila dne 07.09.2007 objavljena Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za kloralkalno elektrolizo.

Uredbo si lahko ogledate na naši domači spletni strani v rubriki Predpisi: "kloralkalna elektroliza".

Datum: 23.08.2007

V Uradnem listu RS, št. 74 z dne17.08.2007 je bil objavljen novi Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje.

Pravilnik si lahko ogledate na naši domači strani v rubriki Predpisi > Novi Pravilnik

Datum: 30.05.2007

V Uradnem listu RS, št. 74 z dne17.08.2007 je bil objavljen novi Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje.

Pravilnik si lahko ogledate na naši domači strani v rubriki Predpisi > Novi Pravilnik

 


< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >