vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Arhiv novic

Datum: 21.12.2009
V Uradnem listu RS, št. 104/09 je bila dne 18.12.2009 objavljena Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Uredba je začela veljati v soboto 19.12.2009.

Datum: 14.12.2009

Na spletni strani so objavljeni tudi osveženi obrazci za poročila o prvih meritvah za industrijske in komunalne čistilne naprave.


Datum: 11.12.2009

 

Obveščamo vas, da so na spletni strani objavljeni osveženi obrazci in navodila za izdelavo poročil o obratovalnem monitoringu za industrijske in komunalne čistilne naprave za leto 2009.Datum: 11.12.2009

 

Redno delovno srečanje pooblaščenih izvajalcev obratovalnega monitoringa odpadnih vod bo v četrtek, 17.12.2009 ob 9.30 uri.


Datum: 12.10.2009

V Uradnem listu RS, št. 79/09 je bila dne 9.10.2009 objavljena Uredba o spremembah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.

 


Datum: 07.09.2009
V Uradnem listu RS, št. 51/09 je bila dne 3.07.2009 objavljena Uredba o spremembi Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo barvnih kovin.

Datum: 07.09.2009
V Uradnem listu RS, št. 63/09 je bila dne 7.08.2009 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah  Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav.

Datum: 17.03.2009

Spoštovani!

 

Na naši spletni strani smo pod poglavje Obrazci z navodili - Monitoring - Industrijske naprave, objavili tabelo s podatki o letnih količinah padavin. Podatki so namenjeni za pomoč pri določitvi letne količine odpadnih vod iz določenih naprav (skladišča odpadkov, odlagališča), ki so odvisne od padavin.

Lahko pa tabelo dobite tudi tukaj. 

 


< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >