vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Arhiv novic

Datum: 20.01.2011
V Uradnem listu RS, št. 105/2010 je bila dne 24.12.2010 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 66/2009). Uredba je začela veljati 25.12.2010.

Datum: 18.10.2010
Obveščamo vas, da so na spletni strani objavljeni osveženi obrazci in navodila za izdelavo poročil o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za industrijske in komunalne čistilne naprave za leto 2010.

Datum: 05.10.2010

Redno delovno srečanje pooblaščenih izvajalcev obratovalnega monitoringa odpadnih vod bo v ponedeljek, 11.10.2010 ob 9.30 uri v sejni sobi MOP-Agencije Republike Slovenije za okolje, IV. nadstropje, Vojkova 1b, Ljubljana.

 

Vljudno vabljeni!


Datum: 24.06.2010

Zaradi boljšega dostopa javnosti do podatkov, ki jih zbiramo na ARSO  na področju emisij v vode, so rezultati meritev iz poročil o obratovalnih monitoringih za industrijske in čistilne naprave sedaj dostopni tudi preko spletnega pregledovalnika podatkov.

Spletni pregledovalnik emisijskih podatkov je sestavljen iz dveh delov:

Oba linka na voljo tudi preko Spletne strani ARSO.

Pregledovalnika omogočata, da si ustvarite lasten nabor in izbor podatkov, preko različnih geografskih opredelitev (občina, naselje, hidrografsko območje, ...).

Podatke o emisijah (povprečne letne vrednosti) lahko poiščetev za posamezno naprave ali skupino naprav. Izbrane podatke pa lahko pregledujete "on-line", ali pa si podatke prenesete na svoj računalnik in jih kasneje obdelujete.

 


Datum: 19.04.2010
V Uradnem listu RS, št. 30/2010 je bila dne 13.4.2010 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.

Datum: 25.03.2010
Izvajalce gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode obveščamo (v nadaljevanju: IJS), da bomo za vodenje evidenc in poročanje o malih komunalnih čistilnih napravah v skladu z 9. in 10. členom Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št 98/07) pripravili nov obrazec in bomo vsakemu IJS tudi poslali predizpolnjen obrazec z vsemi navodili.

Datum: 01.03.2010
V Uradnem listu RS, št. 14/2010 je bila dne 26.2.2010 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Uredba je začela veljati v soboto 27.2.2010.

Datum: 03.02.2010
Na naši spletni strani smo pod poglavje Obrazci z navodili - Monitoring - Industrijske naprave, objavili tabelo s podatki o letnih količinah padavin za leto 2009. Podatki so namenjeni za pomoč pri določitvi letne količine odpadnih vod iz določenih naprav (skladišča odpadkov, odlagališča), ki so odvisne od padavin.

< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >