vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Arhiv novic

Datum: 07.12.2011

Obveščamo vas, da so na spletni strani objavljene končne verzije navodil in obrazcev za izdelavo poročil o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za industrijske in komunalne čistilne naprave za leto 2011.


Datum: 18.11.2011

Redno delovno srečanje pooblaščenih izvajalcev obratovalnega monitoringa odpadnih vod bo v četrtek, 24.11.2011, ob 9.30 v sejni sobi Agencije Republike Slovenije za okolje, IV. nadstropje, Vojkova 1b, Ljubljana.

Vljudno vabljeni!


Datum: 19.10.2011
Obveščamo vas, da so na spletni strani objavljena navodila in obrazci, namenjeni za testiranje, za izdelavo poročil o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za industrijske in komunalne čistilne naprave za leto 2011.

Datum: 25.08.2011

Agencija Republike Slovenije za okolje je v soglasju z Občino Ljutomer dne 22.08.2011 stranki Javno podjetje Prlekija d.o.o., Ormoška cesta 3, 9240 Ljutomer, izdala dovoljenje št. 35436-1/2011-4 za začasno čezmerno obremenitev okolja z emisijo snovi v vode zaradi zamenjave prezračevalnih membran v obeh sekvenčnih SBR bazenih na komunalni čistilni napravi Ljutomer, ki se nahaja na parc. št. 317/7, k.o. Ljutomer. Z navedenim dovoljenjem se stranki v obdobju od 24.08.2011 do 31.08.2011 dovoljuje odvajanje delno prečiščenih komunalnih odpadnih vod v vodotok Ščavnica, in sicer na iztoku iz KČN Ljutomer, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y =593671 in X =153577, parc. št. 1388/2, k.o. Ljutomer.


Datum: 22.08.2011

V Uradnem listu št. 51/2011 je izšla nova Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz naprav za pranje in kemično čiščenje tekstilij.


Datum: 07.07.2011

Nov Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda


Datum: 14.02.2011

Obveščamo vas, da je na spletni strani v rubriki

Obrazci z navodili - Monitoring - Male komunalne čistilne naprave

objavljen nov obrazec  za poročanje izvajalcev javnih služb o podatkih iz evidenc za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo pod 50 PE. Skladno z 10. členom Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav je treba na ARSO poročati najkasneje do 31.3.2011. Obvestilo z natančnimi navodili boste prejeli po pošti.

Datum: 20.01.2011
V Uradnem listu RS, št. 98/2010 je bila objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stanju površinskih voda (Uradni list RS, št. 98/2010).

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >