vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak

Arhiv novic

Datum: 27.08.2012

Obveščamo vas, da je bila v Uradnem listu št. 64/2012 objavljena nova Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo s pričetkom veljave 1.9.2012.


Datum: 17.08.2012

Objava o izdaji dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja z emisijo toplote v vode stranki Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško


Datum: 09.08.2012

Imetnike okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje komunalne čistilne naprave ali druge naprave (industrijske), izdanega na podlagi 82. člena Zakona o varstvu okolja, obveščamo, da lahko skladno z določbo prvega odstavka 7. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1E), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 57/12, najpozneje tri mesece pred iztekom veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja vložijo zahtevo za spremembo veljavnosti dovoljenja. Zahteva se vloži na obrazcu, ki ga najdete TUKAJ.


Datum: 09.08.2012

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS št. 57/12 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1E) (veljaven od 11.8.2012 dalje).


Datum: 23.02.2012

Datum: 20.01.2012

Datum: 29.12.2011

Obveščamo vas, da je v Uradnem listu RS št. 88/11 objavljena Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, ki začne veljati 1.1.2012.


Datum: 08.12.2011

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >